Nawigacja

"Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża" Politechnika Lubelska dla Młodych Odkrywców "Akademia kreatywnego rozwoju" Ratujemy i uczymy ratować Od grosika do złotówki "Równamy do lepszych"

"Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża"

W okresie od  01.09.2017r. do 30.06.2019r. w naszej szkole jest realizowany projekt "Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża". Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest organizacja zajęć rozwijających i wyrównawczych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy takich jak: ICT, zajęcia matematyczno - przyrodnicze, języki  obce, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

Projekt swoim zakresem obejmuje również podnoszenie kompetencji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu ICT.

W ramach projektu pracownie dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracownia ICT zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
    Strzeszkowice Duże 255 A, 24-220 Niedrzwica Duża
  • (81)5118005

Galeria zdjęć