Nawigacja

Nadanie imienia szkole

IMIĘ KS. JANA TWARDOWSKIEGO

       10 listopada 2007r. w Strzeszkowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Szkoła otrzymała imię księdza Jana Twardowskiego. Decyzja o wyborze patrona wiązała się z pragnieniem społeczności szkolnej, aby postawa i twórczość ks. Jana Twardowskiego stała się inspiracją do codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Ten niezwykły człowiek, nazywany „poetą uśmiechniętego Boga”, dzięki swej poezji potrafił dotrzeć do dorosłego czytelnika, a także – jako kawaler Orderu Uśmiechu – dużo uwagi poświęcał dzieciom. Poezja ks. Jana Twardowskiego dotyka podstawowych problemów człowieka, cudowności świata w jego najdrobniejszych przejawach, emanuje optymizmem i radością. Poeta pragnie dać ludziom nadzieję, że na świecie jest więcej dobra niż zła. Wartości, takie jak: wiara w drugiego człowieka, dobro, które przekazuje za pośrednictwem swoich utworów są ponadczasowe. Ks. Jan Twardowski podpowiada, jak żyć w dzisiejszym, smutnym, zagubionym świecie, pozwala zachwycić się pięknem przyrody, uwrażliwia, by nie marnować skarbu czasu. „W budzeniu nadziei w innych, walce z pesymizmem widzę swój sens życia jako księdza i człowieka” – pisał ks. Twardowski.

    Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy,w czasie której ks. Marian Bartnik – proboszcz parafii oraz ks. Jan Rębecki dokonali poświęcenia sztandaru, ufundowanego przez Radę Sołecką i Radę Rodziców. Uroczystość nadania imienia szkole zbiegła się z 45-leciem oddania szkoły do użytku. Wyrazem pamięci o zmarłych nauczycielach oraz wdzięczności za przekazaną wiedzę i wychowanie było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
w szkole. Na zawsze w pamięci mieszkańców pozostali: Wanda Bednarczyk, Tadeusz Jersak, Władysława Rzucidło, Ludwik Stępniak. Odsłonięcia tablicy dokonała p.Zofia Stępniak – żona dyrektora szkoły, który przepracował w oświacie prawie pięćdziesiąt lat.

Dalsze uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły p.Teresa Próchnicka przypomniała historię powstania szkoły, pedagogówi wychowanków którzy ją ukończyli, a Przewodniczący Rady Gminy p.Ryszard Golec odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych. Przedstawiciele Rad Sołeckich i Rady Rodziców dokonali ceremonii przekazania sztandaru szkoły na ręce dyrektora z wiarą, że będzie on chlubą szkoły i zostanie otoczony szacunkiem należnym temu symbolowi. Dyrektor, przyjmując sztandar i przekazując uczniom, wyraziła życzenie, aby towarzyszył im w ważnych momentach życia szkolnego. Powinni go strzec i szanować. Uczniowie przyrzekli strzec dobrego imienia oraz godności ucznia Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych im. Księdza Jana Twardowskiego. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie.

Zaproszeni goście, wicekurator oświaty p.Jolanta Misiak, wójt gminy p.Zdzisław Antoń skierowali wiele życzliwych słów pod adresem uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Oficjalną część uroczystości zakończyła część artystyczna – montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV – VI. Przybliżyli oni biografię „nie poety, ale księdza piszącego wiersze”, jak lubił o sobie mówić ks. Twardowski. Wskazali istotne wydarzenia związane z życiem Patrona: udział w powstaniu warszawskim, pracę w parafii, recytowali utwory poetyckie, myśli, które mogą być drogowskazem nie tylko na lata pobytu w szkole, ale na całe życie. W czasie uroczystości eksponowany był portret Patrona, wykonany przez miejscowego artystę p.Romana Gruszeckiego. Rodzice uczniów z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie uroczystości, zadbali o poczęstunek.

Dyrektor szkoły p.Teresa Próchnicka złożyła serdeczne podziękowanie sponsorom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości. (fotogaleria)

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
    Strzeszkowice Duże 255 A, 24-220 Niedrzwica Duża
  • (81)5118005

Galeria zdjęć